Print

Νομική Προστασία

Σημαντικές νομικές πληροφορίες, διαβάστε προσεκτικά τους κατωτέρω όρους και προϋποθέσεις χρήσης, πριν τη χρήση των λοιπών σελίδων του παρόντος Δικτυακού Τόπου της AMUNDI ΕΛΛΑΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Όροι χρήσης

Η παρούσα ιστοσελίδα προορίζεται για γενικούς ενημερωτικούς σκοπούς και παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) που αντιπροσωπεύει η εταιρία AMUNDI ΕΛΛΑΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., καθώς και άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχει η εταιρία. Οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται στους επισκέπτες μέσω του Δικτυακού τόπου σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί ή μπορεί να εκληφθεί, ευθέως ή εμμέσως, ως παρότρυνση, προτροπή ή προσφορά για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξεως ή για τη σύναψη σύμβασης ή ως επενδυτική συμβουλή αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του χρήστη να αξιολογήσει τις παρεχόμενες πληροφορίες και να ενεργήσει βασιζόμενος στην ιδιωτική του βούληση και πρωτοβουλία.

Ως πρόσωπο των Η.Π.Α. (“US person”) ορίζεται: (α) κάθε φυσικό πρόσωπο που κατοικεί στις Η.Π.Α., ή (β) κάθε εταιρία ή συνεταιρισμός που έχει οργανωθεί και συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους των Η.Π.Α. ή (γ) κάθε κληροδότημα του οποίου ο εκτελεστής ή διαχειριστής είναι πρόσωπο των Η.Π.Α., ή (δ) κάθε καταπίστευμα (“trust”) του οποίου ο καταπιστευματοδόχος (“trustee”) είναι πρόσωπο των Η.Π.Α., ή (ε) κάθε αντιπροσωπεία ή υποκατάστημα οντότητας που δεν είναι πρόσωπο των Η.Π.Α. αλλά είναι εγκαταστημένο στις Η.Π.Α. (στ) κάθε λογαριασμός με διακριτική ευχέρεια ως προς τη διαχείρισή του ή παρόμοιος λογαριασμός (εκτός από κληροδότημα ή καταπίστευμα), που κατέχεται από εκτελεστή εντολών ή κάποιο άλλο έμπιστο πρόσωπο προς όφελος ή για λογαριασμό προσώπου των Η.Π.Α. ή (ζ) κάθε λογαριασμός με διακριτική ευχέρεια ως προς τη διαχείρισή του ή παρόμοιος λογαριασμός (εκτός από κληροδότημα ή καταπίστευμα), που κατέχεται από εκτελεστή εντολών ή κάποιο άλλο έμπιστο πρόσωπο που έχει οργανωθεί ή συσταθεί ή (σε περίπτωση ιδιώτη) διαμένει στις Ηνωμένες Πολιτείες ή (η) κάθε εταιρία ή ένωση προσώπων εφόσον (i) έχει οργανωθεί ή συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους οποιασδήποτε δικαιοδοσίας πλην των Η.Π.Α. και (ii) έχει δημιουργηθεί από πρόσωπο των Η.Π.Α. κυρίως για το σκοπό της επένδυσης σε κινητές αξίες που δεν έχουν καταχωρηθεί σύμφωνα με το νόμο των Η.Π.Α. του 1933 περί Κινητών Αξιών, όπως κάθε φορά ισχύει, εκτός εάν έχει οργανωθεί ή συσταθεί και ανήκει σε αναγνωρισμένους επενδυτές (όπως αυτοί ορίζονται σύμφωνα με τον Κανόνα 501(α) του νόμου των Η.Π.Α. του 1933 περί Κινητών Αξιών, όπως κάθε φορά ισχύει), οι οποίοι δεν αποτελούν φυσικά πρόσωπα, κληροδοτήματα ή καταπιστεύματα.

Οι επισκέπτες του παρόντος Δικτυακού Τόπου καλούνται να ανατρέχουν στις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές των Ο.Σ.Ε.Κ.Α., καθώς και στα ενημερωτικά δελτία αυτών, τα οποία περιέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις συμμετοχής των επενδυτών σε μερίδια/ μετοχές των Ο.Σ.Ε.Κ.Α. που αντιπροσωπεύει η AMUNDI ΕΛΛΑΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ. Οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές (KIDs), τα ενημερωτικά δελτία, ο κανονισμός ή τα καταστατικά έγγραφα, και οι τελευταίες εκθέσεις των Ο.Σ.Ε.Κ.Α. που αντιπροσωπεύει η AMUNDI ΕΛΛΑΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ. αναρτώνται κάθε φορά στην ιστοσελίδα της AMUNDI ΕΛΛΑΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ. και στην ιστοσελίδα της μητρικής εταιρίας www.amundi-funds.com, ενώ διανέμονται δωρεάν κατόπιν αίτησης στην έδρα της Εταιρίας ή σε κατάστημα του δικτύου διάθεσης των μεριδίων/ μετοχών κάθε ΟΣΕΚΑ. Για ερωτήματα σχετικά με τα ανωτέρω θέματα ο επισκέπτης θα πρέπει να απευθύνεται στην AMUNDI ΕΛΛΑΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή στο δίκτυο διάθεσης των ως άνω μεριδίων/ μετοχών ΟΣΕΚΑ.

Η χρήση του παρόντος Δικτυακού Τόπου γίνεται με ευθύνη του χρήστη, ο οποίος αποδέχεται ότι οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες προσφέρονται ως έχουν, δίχως εγγύηση ρητή ή έμμεσα δηλωμένη.

Ο παρών Δικτυακός Τόπος περιέχει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους. Η σύνδεση προς ένα άλλο δικτυακό τόπο παρέχεται για εξυπηρέτηση των επισκεπτών και δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι η AMUNDI ΕΛΛΑΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ. εγκρίνει τον εν λόγω δικτυακό τόπο ή τα παρουσιαζόμενα εκεί προϊόντα και υπηρεσίες. Η χρήση και η πρόσβαση προς τους συνδεόμενους δικτυακούς τόπους γίνεται με ευθύνη των επισκεπτών και σε καμία περίπτωση η AMUNDI ΕΛΛΑΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή το διοικητικό συμβούλιο ή τα διευθυντικά της στελέχη αναγνωρίζουν ή αποδέχονται οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με τις πληροφορίες που περιέχονται είτε σε κάθε μία από τους κατ' ιδίαν δικτυακούς τόπους των εταιριών του ομίλου στους οποίους ανήκει η AMUNDI ΕΛΛΑΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., ή σε άλλες συνδέσεις ή αναφερόμενους δικτυακούς τόπους ούτε και φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή συνέπεια προκύψει από τη χρήση πληροφοριών ή τις πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο ή σε άλλες συνδέσεις ή σε άλλους δικτυακούς τόπους στους οποίους αναφέρεται ο παρών δικτυακός τόπος. Η AMUNDI ΕΛΛΑΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ. διατηρεί το δικαίωμα να παύσει οποτεδήποτε τις συνδέσεις προς δικτυακούς τόπους ή προγράμματα.

Το σύνολο του περιεχομένου του Δικτυακού τόπου πλην των παρεχόμενων συνδέσμων (links), συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της AMUNDI ΕΛΛΑΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ. και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Κατά συνέπεια, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, "φόρτωση (download)", μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της AMUNDI ΕΛΛΑΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ. Αποκτώντας πρόσβαση σε οιοδήποτε τμήμα του παρόντος Δικτυακού Τόπου ο χρήστης συμφωνεί ότι δεν θα αναδιανείμει οιαδήποτε πληροφορία εμπεριέχεται στις σελίδες του. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση και μόνον, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ' οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη του Δικτυακού τόπου διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού Δικαίου (ιδίως Ν. 2472 / 1997, Ν. 3471/2006 και Π.δ. 79 / 2000), όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου (Οδηγίες 95/46/ΕΚ και 2002/58/ΕΚ). Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο, καθώς και προς τις αρμόδιες εποπτικές αρχές), αλλά διαφυλάσσεται ο εμπιστευτικός τους χαρακτήρας. Ο παρών Δικτυακός τόπος δεν διατηρεί ηθελημένα αρχεία προσωπικών δεδομένων, αλλά ακόμα και αν διατηρεί τέτοια στοιχεία ως αποτέλεσμα αυτοματοποιημένων ενεργειών ή ενεργειών του χρήστη, τα στοιχεία αυτά διατηρούνται αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, καταγραφής παραπόνων, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών της AMUNDI ΕΛΛΑΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ. Επιπλέον, στην περίπτωση των συνδέσεων "links" προς άλλους δικτυακούς τόπους, η AMUNDI ΕΛΛΑΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν. Σε κάθε περίπτωση πάντως ο χρήστης / επισκέπτης του παρόντος Δικτυακού τόπου έχει τη δυνατότητα αφού επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα της AMUNDI ΕΛΛΑΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ. και διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του.

Ο χρήστης του παρόντος Δικτυακού τόπου ρητά συμφωνεί με την παρούσα ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά της AMUNDI ΕΛΛΑΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ. οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής δική του παράβαση, συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης πληροφοριών για την παράνομη διάθεση προϊόντων που αναφέρονται στον παρόντα Δικτυακό Τόπο ή παράνομης σύνδεσης «link» με αυτόν, αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική δικαστική διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει την AMUNDI ΕΛΛΑΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ. στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου. Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδίκαια να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Η AMUNDI ΕΛΛΑΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ. διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης των παρόντων όρων χρήσης, η οποία πραγματοποιείται μέσω ανάρτησης των τροποποιηθέντων όρων στην ιστοσελίδα της και δεσμεύει τους χρήστες που πραγματοποιούν χρήση αυτής της ιστοσελίδας. Οποιαδήποτε άλλη (πλην της αναφερόμενης στην προηγούμενη πρόταση) τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ’ αφορμής της εν λόγω σύμβασης είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.