Documentatie

Documentatie

Belangrijkste documenten

De belangrijkste documenten van Amundi raadplegen

Voor welke belegger?

  • een beleggingsuniversum met diverse mogelijkheden
  • een effectenselectie zonder geografische of sectorale beperkingen
  • de kansen die elke beleggingscategorie biedt op basis van de huidige verwachtingen in de markt

Voor meer informatie over dit fonds (in het verleden behaalde resultaten, risico- en opbrengstprofiel, activaverdeling e.d.), kunt u rechtstreeks contact opnemen met onze financiële diensten en distributeurs in België.